aktier

Hur fungerar Dow Jones Industrial Average (DJIA) ?

Det äldsta amerikanska indexet som fortfarande produceras heter Dow Jones Industrial Average och togs fram av Charles Henry Dow år 1896. Detta index kritiseras ofta för att vara undermåligt och bristfälligt, inte sällan bland investerarkollektivet.

Idag trillade jag över ett poddavsnitt av podden Motley Fool Money som utvecklade resonemanget och adderade en passionerad glöd då han verkligen avskydde detta index. Eftersom podden är på engelska har jag tagit mig friheten att översätta och formulera en sammanfattning på mitt vis.

Den som vill lyssna på podden avsnitt #443 i sin helhet, vilket jag rekommenderar, hittar den här.

Det finns tusentals aktier i USA och tiotusentals aktier globalt så för att på något sätt hålla koll på dem och relatera till börsen så använder vi oss av olika index. En sammansättning av olika aktier helt enkelt där utvecklingen för samtliga aktier vägs samman. Ibland är ett index värdeviktat, alltså att bolag med större börsvärde väger tyngre, och ibland är det likaviktat vilket innebär att samtliga aktier har samma vikt i indexet oavsett bolagets börsvärde.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) är ett index som består av 30 amerikanska aktier som enligt programledaren är godtyckligt utvalda utan kristallklar logik. Han refererade till General Electric och Procter & Gamble som snarare ingick i indexet för att “de alltid ingått”. I Sverige har vi motsvarande OMXS30 men där finns en tydlig logik då de är de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och indexet ses över halvårsvis.

För att beräkna Dow Jones tar man bolagens aktiekurs och dividerar dem med något som kallas Dow Divisor som du kan läsa mer om här. Syftet är att rensa indexet från splittar, avknoppningar och förändringar i indexet, alltså för att garantera en kontinuitet.

Programledaren passar även på att notera att gigantiska bolag likt Google och Facebook inte finns med i indexet, och kallar detta det värsta index som de har i USA. För att få en känsla för den breda börsutvecklingen menar han att det är bättre att titta på S&P 500 eller Wilshire 5000. Även i Sverige finns detta resonemang, det brukar sägas vara bättre att titta på OMXSPI som är Stockholmsbörsens breda index istället för att titta på smala OMXS30 som dessutom består av ca 50% bank/verkstad.

Det stora problemet med Dow Jones är att det tar hänsyn till aktiekursen i ett bolag, som inte säger någonting alls. En pizza kan delas i 2 bitar eller 22 bitar eller helt lämnas intakt. En intakt pizza skulle ha betydligt större tyngd i indexet än en pizza delad i 22 bitar. Detta trots att en hel pizza eller en hel pizza delad i 22 bitar är lika mycket. För att visualisera tar de ett exempel:

Pelles aktie kostar 50 USD styck och har betydligt större tyngd i detta index än Lisas aktie som bara kostar 1 USD, även om det totala börsvärdet är detsamma. Rent teoretiskt skulle det kunna vara samma bolag men två olika scenarion med olika antal aktier.

Om vi leker med tanken att Lisas aktie stiger med 10% medan Pelles sjunker med 10% så borde ju nettoeffekten vara noll. Ena innehavet sjunker alltså med totalt 10 USD (10% av börsvärde 100 USD) medan andra stiger med 10 USD men så blir det inte i detta index. Eftersom Pelles aktie kostar 50 USD så kommer den nedgången räknas som 5 USD (10%) medan Lisas uppgång räknas som 0,1 USD (10% av 1 USD) vilket innebär att det kommer se ut som att indexet sjunkit 4,9% (Pelle -5 USD och Lisa +0,1 USD).

Detta innebär alltså att trots att den totala utvecklingen i indexet är oförändrat så ser det ut som att indexet går ned ordentligt pga. en aktie med hög aktiekurs sjunker. Vill man således få en dominerande ställning här så gäller det att komma med i indexet och sedan sätta aktiekursen oförskämt högt. Bolagen bestämmer ju nämligen detta själv, alltså hur många bitar de delar upp pizzan i. En av världens rikaste investerare, Warren Buffett, har aldrig gjort en split i A-aktien som nu kostar 242,203 USD. Den aktien skulle knappt kunna röra på sig för att inte få Dow Jones att se ut som att indexet kraschar.

Summa summarum så menar de att indexet komponerades ihop 1896 innan de fanns datorer varpå de valde den absolut enklaste beräkningsmetoden och har inte ändrat den sedan dess. Vill du veta vilka bolag som ingår i Dow Jones Industrial Average och deras vikter?

Sist men absolut inte minst… så finns det ett dokument som heter “5 Five Questions About The Dow That You Always Wanted to Ask”, detta finansiella allmänbildningskompendium hittar du här, happy reading!

Tags: , , , ,

fredag, januari 13th, 2017 Börsen, Börsindex, Kuriosa 1 kommentar

Ska man investera i råvarubolag?

Igår fick jag en fråga på Twitter för huruvida jag skulle teckna aktien vid en eventuell avknoppning och börsnotering av Sandviks affärsområde SMT (Sandvik Material Technology). Detta efter Dagens Industris avslöjande om att en notering var i faggorna (de släpper morgondagens tidning digitalt redan kvällen innan).

Ni som lyssnar på podcasten #PrataPengar vet att detta inte är ett bolag som passar in i min portfölj. Detta då det avviker från min investeringsfilosofi men det betyder definitivt inte att det är ett dåligt bolag eller en dålig investering. När det kommer till hur pass attraktiv en börsintroduktion (IPO) eller investering är beror såklart alltid på prislappen.

Däremot skriver tidningen att affärsområdet dras med dålig lönsamhet och att bolaget mest troligt haft svårt att hitta köpare varpå en notering är det mest troliga. Vi ska komma ihåg att ett bolag kan vara ett sänke för en koncern medan det kanske är en värdeskapande tillgång för en annan, beror såklart på om det finns synergier och stordriftsfördelar.

SSAB som är stålbolaget på börsen med epitetet “Svenskt stål biter” kan alltså få en kollega. Intressant reflektion, om än nyhetsvärdet är obefintligt, är att både SSAB och Sandvik vari detta eventuella affärsområde knoppas av ifrån har investmentbolaget Industrivärden som storägare.

Sammanfattningsvis kan man säga att det mest troligt finns lika många investeringsfilosofier som vad det finns investerare så om detta blir verklighet och affärsområdet avknoppas för vidare resa in till börsen så får man helt enkelt göra sin egen analys. Jag brukar säga att jag ogärna äger bolag som inte styr sin egen lycka och snarare är pristagare än prissättare.

Vad jag menar med det är att, för att raljera, kan sägas vara så att en stålproducent är beroende av priset på insatsvaran järnmalm (eller bryter själv), beroende av energipriset i framställan/produktion och sedan pristagare vid försäljning då man får anpassa sig till rådande världsmarknadspris. Vinsten blir i mångt och mycket ett derivat på råvarupriser och valuta eftersom slutproduktion säljs på världsmarknaden där handelsvalutan är USD.

Däremot har jag för några år sedan lyssnat på en investerarpresentation av SSAB som pratade om repetitiva intäkter och telematik som förvisso kan stabilisera. Kort skulle man kunna säga att det är likt fenomenet på jobbet när skrivaren får slut på toner och man vips upptäcker att det ligger en ny och väntar. Skrivaren kan alltså skicka iväg en signal om att det börjar ta slut, vilket leverantören noterar och postar en ny. Självklart bör man kunna ha sensorer på anläggningsmaskiner, traktorer m.m. så när slitstålet börjar vara slut så åker ex SSAB och byter ut det, med förhoppningsvis bättre marginaler än enbart stål som handelsvara.

Sist men inte minst vill jag visa en bild som illustrerar att det visst går att tjäna ordentligt med pengar på konjunkturkänsliga bolag men då blir tajmingen desto viktigare och det är inte min starka sida. Notera dock kursutvecklingen från “start till mål”. (Klicka för att förstora)

Notera även att SSAB var den enda aktien i OMXS30 som fördubblade sin kurs under 2016 (skyddstullar i USA hjälpte förvisso till) medan den levererat en totalavkastning (kurstillväxt + utdelning) de senaste 5 åren på -31,11% per 2017-01-12.

Kursutvecklingen i SSAB sedan 1997 (klicka för att förstora)

Alldeles oavsett, avkastning på dig!

 

Tags: , , , ,

torsdag, januari 12th, 2017 Aktier, Börsintroduktion Inga kommentarer

Cancerbolaget Immunovia handelsstoppas

Cancerbolaget Immunovia som handlas på First North handelsstoppades idag efter en kursrusning om +8,38%. Därefter meddelade bolaget att de mottagit positivt resultat i en studie med syfte att se huruvida IMMray™ biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från de tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit. Resultatet visade goda nyheter där träffsäkerheten var över 90%.

Pressmeddelande finns att läsa här.

Vill du veta mer om vad Immunovia gör?

Sist men inte minst så intervjuade jag VD Mats Grahn för en tid sedan i Avanza Play. (Fler klipp på Avanza.se/play). Bolaget arbetar primärt med detektering av Pankreas Cancer, vilket är den tredje mest dödliga cancerformen. Överlevnadsgraden är tyvärr mycket liten och ett av de stora problemen är ofta att sjukdomsförloppet gått för långt när sjukdomen upptäcks. Immunovia vill kunna detektera sjukdomen i ett tidigt skede för att markant höja överlevnadsgraden.

Även om jag personligen inte har några aktier i bolaget så kan jag inte låta bli att kontera framsteg för detta och övriga “sektorkollegor” i branschen på “välfärdskontot”. Att få en djupare förståelse för cancer och förhoppningsvis bli kvitt den i framtiden är en enorm vinst för hela mänskligheten, oavsett vilket bolag som kapitaliserar på det. Noteras bör dock att studien inte handlade om cancer men var ett steg framåt för bolagets teknologi.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen. Sist men inte minst så äger jag inga aktier i bolaget per 2017-01-12 eller dessförinnan

Tags: , , , ,

torsdag, januari 12th, 2017 Aktier, Börsen Inga kommentarer

Aktierna med hög direktavkastning 2017

Böckerna för 2016 är stängda och snart börjar boksluten trilla in, en liten men ack så intressant detalj är även styrelsens förslag till utdelning som klubbas igenom på respektive bolags årsstämma. Det intressanta är självklart både vilka bolag som har högst direktavkastning men även vilket eller vilka bolag som klarar av att öka utdelningen mest, eller löneförhöjningen från portföljen som jag brukar säga.

Ifjol rapporterade Dagens Industri att snittet på Stockholmsbörsen (OMXS30) förväntades höja utdelningen 9%. Hur utfallet blev i slutändan har jag ingen siffra på i skrivande stund men bör ha legat i den härraden. I år förväntas många bolag få momentum i vinsterna vilket över tid är starkt sammankopplat med utdelningskapaciteten eftersom utdelningen är just en del av vinsten som delas ut.

Det är vanligt att bolag har en utdelningspolicy och brukar inte sällan vara en del av bolagets finansiella mål som finns att läsa i redovisningen. Jag skulle nog säga att de bolag som delar ut (vilket inte alla gör, varför kan jag utveckla i ett kommande inlägg) rör sig i intervallet 30 – 70 % av vinsten och sedan brukar man lägga till “..över en konjunkturcykel”.

När det kommer till frågan om ett bolag bör dela ut pengar eller inte så finns det två läger. En som säger att utdelningen är den enda sanna och säkra avkastningen från ett bolag medan det andra lägret ser det som en defensiv åtgärd från bolagets sida pga. att de ej hittar intressanta och värdeskapande affärer inom bolaget att använda pengarna till. Sanningen ligger däremellan och är föremål för ett nytt blogginlägg likt temat om man ska föredra hög direktavkastning eller bolag som lyckas höja utdelningen duktig från år till år (utdelningstillväxt). Vill man befinna sig på topplistan och stoltsera med högst direktavkastning eller vill man säkra en prestigeplats på den anrika och väl ansedda listan Dividend Kings eller Dividend Aristocrats i USA? nåväl som sagt, blir ett eller flera kommande inlägg på temat, nu till saken..

Vilka bolag förväntas ha högst direktavkastning till våren? (analytikerestimat)

Jag delade denna bild på Twitter igår (@Investeraren) och insåg att jag inte var inloggad. Jag vet inte om det är OK men kommer oavsett inte lägga ut premiummaterial här på bloggen med respekt för deras (tillika mitt, what comes around goes around) arbete. Men nu är upplagan historia.

Här är en lista från Dagens Industri med de bolagen som förväntas tinga den högsta direktavkastningen i år. Är du nyfiken på utdelningstillväxten så går du in på Avanza och kikar på aktiens översikt för att se utdelningen som distribuerades till aktieägarna på vårkanten 2016. Tele2 förväntas dela ut 5,59 kr i vår och ifjol var utdelningen 5,16 kr vilket innebär att utdelningstillväxten i så fall uppgår till 8,3% (5,59/5,16).

Lycka till!

Tags: , , ,

onsdag, januari 11th, 2017 Börsen, Utdelning Inga kommentarer

Aktierna som stigit 2017 trots börsnedgång

Börsen steg initialt 2017 och noterade nivåer en bit över +1% men efter första handelsveckan vände det ned. Momentum post Trump har svalnat men självklart är det vanskligt att utvärdera börsåret på enbart några dagar.

Vi kan definitivt inte utvärdera börsen efter endast en vecka men likväl är det spännande att beröra temat. Nåväl, oavsett om vi tittar på OMXS30 (30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen) eller OMXSPI som är samtliga aktier på Stockholmsbörsen så är vi ned YTD. Bilden nedan visar den årliga börsutvecklingen för OMXSPI sedan 2007. Där ser du att börsen stigit 5 år i rad, dock ska vi inte glömma att det varit turbulent intraår, exempelvis kring brexit ifjol för att nämna ett exempel. Då sjönk börsen mer på en enda dag än den totala slutliga börsuppgången för hela året.

Börsen är ju ett aggregat, alltså utvecklingen av samtliga aktier som ingår i ett visst index men det betyder ju självfallet att visa aktier går bättre och vissa går sämre. Vi ska titta lite närmare på vilka aktier som har skämt bort sina aktieägare efter första börsveckan i år.

I bild nedan ser vi de bolag som stigit minst 5 procent från årsskiftet fram till 9 januari, anledningen till avgränsningen är helt sonika att det var alldeles för många aktier som faktiskt stigit i år.

Bolagen på Stockholmsbörsen om stigit minst 5% YTD (Klicka för att förstora)

Hur har ditt börsår inlett?

/ Investeraren

 

Tags: , , ,

tisdag, januari 10th, 2017 Börsen 1 kommentar

Tillgångar har gynnats mest sedan finanskrisen

15 september 2008, ett datum som de flesta personer i finansbranschen kommer ihåg med fasa. Dagen då en av världens äldsta och mest anrika investmentbanker (anno. 1850) kollapsade och skickade ut en finansiell chockvåg över världens finansmarknader.

Börserna kollapsade och det blev trångt vid nödutgången, historien därefter känner vi alla till. Bräcklig konjunktur och kvantitativa lättnader från centralbankerna vars balansräkningar tillåts svälla till oproportionerliga nivåer.

Hur har det gått sedan dess då? Börserna har stigit och vi har fått en multipelexpansion (stigande P/E-tal) vilket inte är så konstigt då nivån föll ned till mycket låga nivåer i ett historiskt perspektiv. Avkastningen från en investering kommer från stigande vinst, utdelning samt ökad värdering av bolagets vinst (stigande P/E-tal) men i det här fallet har inte vinsterna stigit så mycket sedan finanskrisen.

Vad har gynnats mest sedan finanskrisen, tillgångar eller den reala ekonomin? Svaret blir tydligt när man ser nedan bild. Vi har definitivt haft en tillgångsinflation (bostäder i Sverige/finansmarknad alltså kreditmarknad och aktiemarknad) medan den reala ekonomin fortfarande brottas med utebliven inflation. Bilden tillhör en artikel hos Business Insider som du kan läsa här.

Tags: , ,

måndag, januari 9th, 2017 Börsen Inga kommentarer

#PrataPengar avsnitt 54

Ny veckan innebär nytt avsnitt av #PrataPengar. Årets första avsnitt var en takeover från Emelie och Tove på Unga Aktiesparares kansli så det känns riktigt bra att äntligen få sätta sig bakom micken och prata pengar 2017!

Nu har podden funnits i tre kalenderår då vi spelade in första avsnittet i slutet på december 2015. Vi började i slutet på 2015 och har precis klivit in i 2017 så egentligen är det ju faktiskt bara ett helt kalender år, 2016, men detta kallas för window dressing och används flitigt i branschen, något att se upp för!

I veckans avsnitt stämmer vi av våra portföljer och utvecklingen under året som gått. Hur har din portfölj gått? Skriv till oss under #PrataPengar på Twitter och berätta!

Frågor/funderingar?
Kommentera nedan eller maila till pratapengar(at)ungaaktiesparare.se

 

Avkastning på dig!

Tags: ,

måndag, januari 9th, 2017 PrataPengar Inga kommentarer

Bästa aktieaffärerna görs i de sämsta tiderna

Köp när det är billigt och sälj när det är dyrt, enkelt va? Teorin är åtminstone enkel men i praktiken är det desto svårare för de allra flesta. De flesta av oss lever i det finansiella nuet men från tid till annan kan det vara nyttigt att zooma ut och se det stora finansiella perspektivet.

De bästa aktieaffärerna görs i de sämsta av tider. När allt ser verkligt mörkt ut, ja då är det förmodligen en alldeles ypperlig tajming att köpa aktier. Det vi idag menar när vi refererar till Finanskrisen är den nedgång som initierades 13 juli 2007 och intensifierades efter Lehman Brothers kollaps 15 september 2008, största konkursen i världshistorien för att vara mer precis. Den nedgången varade alltså i 473 dagar. Sen bar det iväg uppåt, och det med besked!

Fram till 5 januari 2017 har börserna lyckats tillryggalägga en uppgång sen finanskrisen på:

Börsens utveckling sedan finanskrisen

När det kommer till enskilda aktier så finns det ett överflöd av kursraketer sedan dess. Jag har avgränsat min filtrering till tiotaggare, alltså bolag som stigit 10x eller 1000% sedan 27 oktober, alltså dagen innan börsen vände.

Kontentan kan sägas vara att man ska försöka lägga magont och psykologi på hatthyllan när börsen är sur. Det viktigaste i min bok är att veta vilka aktier du vill äga och köpa mer, även när börsen påminner om en citron. Köp (mer) när det gör som ondast med andra ord.

Ju kortare tidshorisont du har desto viktigare blir tajmingen och priset på den/de aktier du köper, vid generella urblåsningar på börsen brukar effekten bli likt ett riktigt oväder efter ett högtryck på sommaren, friskt och fläktigt med vittring av morgonluft och nya spännande affärer!

Tags: , ,

söndag, januari 8th, 2017 Börsen, Listor 2 Comments
 

Nicklas Andersson

jag
 

Välkommen till min blogg om sparande och investeringar. Fokus är på den finansiella marknaden i allmänhet och aktier i synnerhet.

Jag är en passionerad investerare som älskar att inspirera och motivera människor till ett bättre sparande, för att på så sätt kunna uppnå drömmar, mål och visioner.

Jag arbetar på Avanza, har varit aktiv i Unga Aktiesparare och Aktiespararna under hela mitt vuxna liv samt driver podcasten #PrataPengar tillsammans med Unga Aktiesparares VD Philip Scholtzé.

Bloggen startades 2009 men bytte domän 2016.